Projecten | Weerbaar Meppel

Samen, altijd sterker....

Minders Stress, minder verzuim

Bedrijven hebben veel te maken met ziekteverzuim. Dit gaat vaak gepaard met hoge kosten en veel geregel. Stress is een grote aanjager van dit probleem.

Weerbaar Meppel heeft een programma waarin op een eenvoudige en behapbare wijze inzichtelijk gemaakt word wat werkgerelateerde stress in houd en geeft handvaten om hier iets tegen te doen.

“No bird soars too high if he soars with his own wings”

Het installeren van deze programma in uw bedrijf kan resulteren in een prettige werksfeer en gezonde medewerkers, waardoor stress gerelateerd ziekteverzuim zal verminderen.